پروژه امید


   اهمیت تربیت نیروی انسانی در رشد و توسعه پایدار کشورها برکسی پوشیده نیست و قابل کتمان نیست که ارتقای سطح فرهنگ و حمایت از نیروی انسانی یکی از پایه های اصلی توسعه هر کشوری است.
   در سی امین روز ماه اکتبر سال 1989 درکشور چین خبر تشکیل اولین پروِژه حمایتی آموزشی تحت عنوان «پروژه امید» منتشر شد. برنامه ای که در صدد حمایت مالی و عاطفی دانش آموزان مناطق محروم بود؛ که به سبب مشکلات مالی یا کمبود امکانات آموزشی یا به دلیل موانع زندگی شخصی از ادامه تحصیل بازمانده بودند. خبر تشکیل این جمعیت به سرعت در شبکه های تلویزیونی چین و روزنامه های کثیرالانتشارمنتشر شد و مردم چین با هر سطح مالی  در صدد حمایت از هموطنان خود بر آمدند.
    پروژه امید از زمان احداث، سرنوشت خیل عظیمی از کودکان چینی را متحول کرد. این پروژه در توسعه وضعیت آموزشی در مناطق روستایی و محروم سهم وصف نشدنی داشت و در جامعه تحول فرهنگی آفرید و باعث افزایش روحیه ی همکاری در چین شد. این پروژه به شکلی شایسته تعریفی جدید از کمک به محرومان ارائه داد و آنها را در ترسیم آینده خود شریک کرد و به محرومان جامعه امکان خودکفایی داد.
  وظایف اصلی این پروژه به این شکل تعریف شد:
1. تامین کمک هزینه تحصیلی برای دانش آموزان محروم که به دلیل مشکلات مادی یا خانوادگی از فرصت تحصیلی محروم شده اند
2. تاسیس مراکز فرهنگی و ورزشی و رفاهی در مناطق روستایی و محروم
3. کمک به دانش آموزان مناطق محروم و تامین بورسیه آموزش عالی برای دانش آموزان محروم و امکان ادامه تحصیل در دوره متوسطه و دانشگاه

4.حمایت عاطفی و روحی دانش آموزان


پروژه امید

موفقیت های پروژه امید
  تا به امروز پروژه امید بیش از 5300000000 یوان کمک جمع کرده است و برای سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل، فرصت ادامه تحصیل را فراهم کرده است. در مناطق محروم و روستایی چین 15444 مدرسه ابتدایی، 14000کتابخانه، 2500 زمین ورزشی و دویست مجموعه سینمایی و سیزده بیمارستان و مرکز خدمات بهداشتی احداث کرده است. به بیش از 3100  کودک یتیم آسیب دیده از بیماری ایدز کمک کرده تا تحصیلات خود را به پایان برسانند و برای مناطق محروم پنجاه و دو هزار آموزگار ابتدایی شایسته تربیت کرده است.
  باتوجه به جمعیت بالای چین یکی از اصلی ترین برنامه های حزب همواره ارتقای سطح رفاه عمومی و فرهنگ اجتماعی است. از این جهت، چین هر روز بیش از روز پیش به ارتقای برنامه های آموزشی توجه دارد و با تکیه بر برنامه ریزی ها و روحیه ی همیاری عمومی، به سوی آینده ای درخشان رهسپار است.

مینا جباری