انجمن زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی ارائه دهنده خدمات تخصصی ترجمه از قبیل :
همراهی هیئت های تجاری سیاسی
ترجمه در واحد های صنعتی
همراهی تور های گردشگری
ترجمه شفاهی در جلسات اداری و نمایشگاه ها
ترجمه کتبی ( اسناد ، مدارک ، کاتالوگ ، قرارداد ،سایت ، مقاله علمی و ...)
ترجمه همزمان در همایش ها و سخنرانی ها
مشاوره در امور بازرگانی ( خرید در چین ، یافتن تامین کننده های قابل اعتماد در کشور چین و...)
آموزش زبان چینی تحت نظر اساتید مجرب و متخصص در حوزه آموزش زبان چینی 
با ما کیفیتی متفاوت را در حوزه ایران و چین تجربه خواهید کرد
انجمن علمی زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی
متخصصان زبان چینی
祖国的未来将会在我们的手中
با ما تماس بگیرید

09128577939 - 02129902433

sbuchinese1821@gmail.com