جلسه سخنرانی "میراث ایرانی جاده ابریشم" با همکاری انجمن علمی زبان چینی و گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

دکتر حسن باستانی راد، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ترسیم نقش ایران در شکل‌گیری و گسترش جاده‌ی ابریشم، به بررسی رابطه متقابل ایران و چین در ادوار مختلف پرداختند. به گفته‌ی ایشان: نام‌گزاری جاده ابریشم توسط آلمان‌ها انجام گرفت و با کمک ادبیات فارسی خیلی سریع در سراسر دنیا جا افتاد.  ایشان در ادامه به نقش میانجی‌گر ایران در ارتباط با دو فرهنگ شرقی و غربی اشاره کردند و خاطرنشان ساختند که شناخت غرب از چین و بالعکس همواره با وساطت ایران صورت گرفته است. در این میان ایران نیز دچار تحولاتی شد که شاید تا حدود زیادی ناشی از بر عهده داشتن همین نقش میانجی در همه تاریخ است. نمود این تغییرات را شاید بیش از هر جای دیگر بتوان در معماری ایرانی سراغ گرفت. جایی که هزاران کاروانسرا، پل، برج و مسجد و مناره ساخته شد و همین‌ها در توسعه و شهرت جاده ابریشم نقش بسزایی ایفا کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند: ایران به عنوان کشور میانجی شرق و غرب تنها نقش اقتصادی نداشته و می‌توانیم رد و بدل شدن فرهنگ‌ها و ادیان را هم در این میان ببینیم. ایران را همچنین می‌توان چهار‌راه ادیان نام نهاد. ایشان در ادامه به تاثیر فرهنگ و زبان فارسی تا شرقی ترین نقاط چین پرداختند و به کمک تصاویری که حاصل مشاهده شخصی‌شان از شهرهای چینی بود، این نکته را خاطر نشان کردند که زبان و فرهنگ عربی در شهرهای مسلمان‌نشین چین به مرور جانشین زبان و فرهنگ فارسی می‌شود. در پایان ایشان ضمن تاکید مجدد بر نقش ایران در میراث جاده ابریشم، این نقش را مهم‌تر از چین دانستند.  اما معرفی این نقش و مطرح کردن آن در مجامع علمی را رسالتی دانستند که شاید بیش از همه به عهده‌ی دانشجویان ایرانی زبان چینی است. رسالتی که امید می‌رود جوانان امروز در آینده به دوش بکشند.


پیش از سخنرانی دکتر باستانی راد، دکتر میرزایی مدیر گروه پیشین زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ایراد سخنانی به ارائه‌ی تاریخچه‌ای از شکل‌گیری گروه زبان چینی، به عنوان قدیمی‌ترین گروه زبان چینی در کشور پرداختند و از مصائب این مسیر سخت گفتند.  در پایان مراسم نیز هدیه‌ای به رسم یادبود از طرف دانشجویان گروه به ایشان اهداء، و از زحماتی که در طول چندین سال مدیریت گروه متحمل شدند تقدیر گردید.