کارگاه "چینی ها چگونه "اندیشه" را "واژه" کردند روز دوشنبه مورخ 15/09/1395 با سخنرانی استاد وجیهه سادات پورنجفی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) به مدت سه ساعت از ساعت 9 تا 12 در تالار ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.در این کارگاه به تاریخچه خط و نظام نوشتاری زبان چینی و روند پیشرفت این زبان تا به امروز پرداخته شد.بدین ترتیب نقاط تاریک و مبهم این خط و زبان و نظام نوشتاری آن برای علاقه مندان شفاف گردید.

ادامه در ادامه مطلب...

ارتباط زبان و اندیشه در شکل گیری نظام نوشتاری چین،تاثیر کنفسیوس بر این زبان،شکل گیری نظام نوشتاری منظم بعد از جنگ ملت ها،تاثیرات مبلغان دینی در توسعه زبان چینی و... از جمله مطالبیست که در این جلسه مطرح گردید.

از جمله سخنان استاد پورنجفی:

خط پدیده ای نیست که یک شبه به وجود آمده باشد بلکه پدیده ایست که به تدریج و در میان مردم شکل گرفته است.کاراکتر و نوشتار زبان چینی در دربار متولد شد زیرا در آن زمان خواندن و نوشتن صرفا مخصوص درباریان بوده است و مردم عامه حق داشتن سواد را نداشتند.اما سیر تحول خط به دربار محدود نشد و نوشتار و زبان قدم به سوی عموم جامعه برداشت و سیر تکاملی خود را در آغوش جامعه طی کرد.و این امر مدیون تلاش های معلم اول چین یعنی کنفسیوس بوده است زیرا شعار وی (علم و دانش طبقه بندی ندارد) بود.

در گذشته که کاراکترهای چینی که پین یین(pinyin) نداشتند چگونه خوانده می شدند؟

بدین گونه بود که از کلماتی که به صورت عمومی و بسیار رایج در بین مردم بود برای خواندن کلمات دیگر استفاده می گرفتند.بعد ها سیستمی به وجود آمد که برای خواندن یک کلمه از دو کلمه دیگر که یکی بخش صامت و دیگری بخش مصوت را ادا می کردند استفاده می شد.از این روش تا قبل از انقلاب چین استفاده می شد.با گذشت زمان کلمات پیشرفته تر شدند و تون ها ساخته شدند.

در اواخر قرن ۱۶ میلادی،اولین مبلغ مسیحی وارد چین شد و با توجه به این که زبان آنها بصورت الفبائی بود بعد از مطالعات زیاد یک سری حروف لاتین به زبان چینی اضافه کردند و اینچنین پین یین وارد زبان چینی شد.مائو رهبر حزب کمونیست چین نیز بعده ها به این امر اشاره کرده که لاتینی کردن زبان چینی راه خوبی برای ریشه کن کردن بی سوادی برای چین است.

 

در پایان،جلسه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و معرفی کتب و منابع درباره تاریخچه خط و زبان چینی به اتمام رسید.