هم اکنون بیش از دو دهه از تاسیس گروه زبان چینی در دانشگاه شهید بهشتی می گذرد و به یمن تلاش های صورت گرفته در چندسال اخیر ، این گروه دارای وضعیت تثبیت شده و مناسبی است و به عنوان مبدا زبان چینی در کشور شناخته می شود. در تاریخ 1/12/1390 انجمن علمی دانشجویی زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی به منظور ایجاد نشاط در گروه زبان چینی و تقویت روحیه همدلی و همکاری در کنار ارتقای توانایی های علمی، مسئولیت پذیری و مدیریتی در بین دانشجویان این رشته تاسیس گردید. انجمن علمی دانشجویی زبان چینی درحال حاضر تنها انجمن زبان چینی در کشور می باشد که پس از حدود یک سال رکود در اسفندماه سال ۹۳ مجددا فعالیت خود را آغاز کرده و در علاوه بر فعالیت های علمی فرهنگی معمول در انجمن ها، توانسته با تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و تجاری نیز همکاری های خوب و مفیدی داشته باشد.

علاوه بر این، انجمن علمی دانشجویی زبان چینی همواره به بحث ارتقای علمی دانشجویان از طریق ترجمه منابع علمی جهت بومی سازی علوم نیز اهتمام ویژه ای داشته و منابع مختلفی را به ویژه در حوزه تبلیغ دین اسلام و ترجمه آثار مفید در این حوزه به زبان چینی انجام داده است که بخشی از این مطالب برای استفاده مخاطبان بر روی سایت انجمن بارگذاری شده است.