در یک میهمانی چینی آداب خاصی وجود دارد که باید رعایت شوند. برخی از این آداب با آداب میهمانی در ایران مشترک هستند. هنگامی که میهمان می رسد میزبان مقابل درب خانه از ایشان استقبال می کند. معمولا در ابتدا با چای از میهمان پذیرایی می شود . هنگام ریختن چای باید توجه شود که فنجان چای را کاملا پر نکنند بلکه کافیست تا نصفه ی بیشتر فنجان چای بریزند. هنگام تعارف کردن چای با یک دست فنجان را نگاه داشته و دست دیگر را در زیر فنجان قرار می دهند، هنگام تعارف کردن چای هرگز نباید لبه  فنجان را با دست خود گرفت، این کار بیانگر این است که میزبان نمی خواهد میهمان چای بنوشد. با این حال نباید بی وقفه برای میهمان چای بریزند؛ این به این معنیست که میزبان فکر می کند مدت زمان ماندن میهمان در خانه  اش بیش از حد است و زمان آن رسیده که میهمان برود. هنگام صحبت کردن با میهمان نباید مدام به ساعت نگاه کرد، این کار هم بیانگر این است که زمان رفتن میهمان فرا رسیده است. هنگام نشستن سر میز غذا میهمان ابتدا باید صبر کند تا میزبان از او دعوت به نشستن کند و سپس بنشیند.
ترتیب نشستن میهمانان نیز اینگونه است که میهمان ارجح در سمت راست میزبان نشسته و میهمان دوم در سمت چپ میزبان و یا سمت راست میهمان اول می نشیند. البته در فرهنگ چینی میزهای غذا خوری گرد بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند چرا که تعداد بیشتری می توانند پشت آن جای گرفته و علاوه بر آن تمامی میهمانان قادر هستند با یکدیگر به راحتی صحبت کنند. همچنین میزبان باید توجه داشته باشد که میهمان را در جایی که دسترسی به غذا های سرو شده راحت تر است بنشاند. اگر غذا ماهی باشد سر ماهی باید به سمت میهمان قرار بگیرد، این کار نشان دهنده ی احترام است. در صورتی که برای غذا خوردن از چوب های غذاخوری استفاده می شود، مودبانه نیست که با چوب ها به سمت کسی اشاره شود ، علاوه بر آن نباید چوب های غذاخوری را به صورت عمودی در میان غذا فرو برد چرا که این حرکت چینی ها را به یاد عود هایی که در مراسم سوگواری روشن می کنند، می اندازد. هنگام غذا ریختن برای میهمان نباید بشقاب او را بیش از حد پر کرد، این به این معنیست که میزبان تمایل ندارد او مجددا بشقاب دوم غذا را هم بخورد. میزبان نباید سریع تر از میهمان غذایش را تمام کند و در تمام طول غذا باید با میهمان همراهی کند ، در واقع میزبان باید آخرین نفری باشد که غذایش تمام می شود. به هنگام بدرقه ی میهمان میزبان باید پس از اینکه میهمان ایستاد، بایستد در غیر این صورت این گونه به نظر خواهد آمد که میزبان بی صبرانه منتظر رفتن میهمان است. مرسوم است که میزبان میهمان را تا جایی که امکان دارد همراهی کند. پس از رفتن میهمان نیز نباید بالافاصله در را بست زیرا به این معنیست که حضور میهمان چندان خوشایند نبوده است.
مهدخت نیک اخلاق