در چین هفتمین روز از هفتمین ماه سال را روز عشق می نامند. افسانه ای که در مورد داستان عشق وجود دارد این است که گاوچران جوانی دختر زیبایی را می بیند که این دختر هفتمین دختر ملکه بهشت بود؛ پری هفتم و زیبایی که ازبهشت گریخته بود تا طعم زندگی در زمین را بچشد و تجربه های مختلف کسب کند. این دختر جوان به نام جی نیو بعد از آمدن به روی زمین خیلی زودعاشق نیولانگ میشود.آن ها بدون اطلاع ملکه با یکدیگر ازدواج می کنند. فصل جدیدی در زندگی هردو آغاز می شود زوجی خوشبخت که حالا دیگر صاحب دوفرزند شده اند، اما این خوشحالی زیاد دوام نیاورد...


ملکه ی بهشت اطلاع پیدا می کند که پری هفتم با یک فرد بر روی زمین ازدواج کرده است و از این که او با انسان که فانی است ازدواج کرده خشمگین می شود و پری را به اجبار به بهشت می برد. درزمانی که نیولانگ از ناپدید شدن همسرش بسیار اندوهگین بود گاو او شروع به سخن گفتن می کند و به پسر می گوید که مرا بکش و پوست مرا بپوش، اگر این کار را انجام بدهی میتوانی به بهشت بروی. او که نمی دانست چه کند و بین دوراهی مانده بود در نهایت گاو خود را می کشد وپوست او را می پوشد و با دو فرزندش به بهشت می رود تا اینکه ملکه از این موضوع بسیار خشمگین شد سنجاق سرش را درآورد و یک رودخانه بزرگ در آسمان کشید ودوعاشق را تا ابد از یکدیگر جدا کرد.
این رودخانه به نام راه شیری باعث شد که دوعاشق از یکدیگر جدا بمانند و نیولانگ که ازبچه هایشان مراقبت می کرد در یک سمت و جی نیو اندوهگین هم در سمت دیگر رودخانه باشد.
در افسانه ها این چنین است که در هفتمین روز در ماه هفتم تمام کلاغ های جهان برای همدردی باآن ها به بهشت میروند تا برای آن ها یک پل بسازند تا آن ها به مدت یک روز کنار هم باشند.

این روز امسال مصادف با بیست و نهم مرداد ماه است.
پگاه رستمی نژاد